Mac技巧之移除苹果电脑取色器里颜色的方法

分类:Mac
2019-6-30 00:31

评论(1)
阅读(3111)

Tags:
其实我不确定这东西是不是叫取色器,就是你在苹果电脑 macOS 系统里,不管用哪个软件,涉及颜色时,调出来的那个颜色选择窗口。看下面的图就知道了。如果你以前收藏过一些颜色,拖拽到废纸篓就能移除了。

Mac技巧之移除苹果电脑取色器里颜色的方法

方法来自 Tom Dale 的 Tweet


格古
2019-7-9 15:16
真是6666
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我