Apple新闻之腾讯发布 QQ for Mac 3.0

分类:苹果新闻
2013-9-30 12:51

评论(3)
阅读(6436)

Tags:
redsolo
2013-9-30 13:36
还是没有远程协助啊
Leo
2013-10-1 07:53
其实,真的不需要那么多功能,搜索,我自然会用Google,以前QQ的返璞归真是我很赞赏的一点,如果搞的功能越来越多,反而失去了mac的风格。
用QQ就是为了跟QQ上的好友保持联络罢了,真的不需要那么多功能!
redsolo
2013-10-2 12:59
新版本有bug....后台退出的情况下竟然还能收到 消息,......这是手机的节奏么?重新装了老版本,以后再也不升了
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我