N 年前的著名音乐社区「落网」回归 App Store

分类:iOS
2024-4-27 09:17

评论(0)
阅读(1045)

Tags:
我印象里,N 年前有两个比较有格调的社区:音乐界的「落网」、图书界的「单向街」。后者一直在运营,还开设了很多线下书店;落网则在 2003 年上线 15 年后于 2018 年停止运营了。

今天突然得知,落网音乐社区已经重启,名字改成了「雀乐」,网站、iOS App、Android App 都已经上线。感兴趣的去看看吧 https://indie.cn  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我