Apple新闻之苹果iWork升级到9.0.2,附升级包下载

分类:苹果新闻
2009-5-30 10:51

评论(0)
阅读(6644)

Tags: ,
本更新提高了存储某些 iWork 文稿时的可靠性,也提高了在每个 Keynote 会话中多次播放某些演示文稿时的可靠性。Mac用户可以点击屏幕左上角的Apple标志,选择“软件更新”就可以自动升级了。或者可以从下面的地址下载 iWork 09 升级包。
  
iWork 9.0.2升级包下载:
http://support.apple.com/downloads/iWork_09_9_0_2
  
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我