Apple新闻之苹果iPhone新版充电器开始发货

分类:苹果新闻
2008-10-9 00:22

评论(0)
阅读(5811)

Tags: ,
以前说过苹果召回iPhone充电器,防止用户被电击,现在新的iPhone充电器开始发货了。在网上登记召回的用户已经开始陆续收到了新版充电器。除了网上预约外,用户自10日起还可以到苹果专卖当场更换。 iPhone新版充电器照片如下

上图左侧为新版iPhone充电器

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我