Apple的内脏:新一代苹果iPod nano拆解

分类:拆机与测试
2007-12-11 21:38

评论(0)
阅读(7904)

Tags: ,
苹果iPod nano一直是iPod的主打产品,新nano更是一改往日苗条造型,玩起了宽屏。今天我们就拆解一下“胖子”第三代苹果iPod nano。看看里面构造。
Apple的内脏:新一代苹果iPod nano拆解
白色的是电池。
Apple的内脏:新一代苹果iPod nano拆解
苹果iPod nano第三代全家福
Apple的内脏:新一代苹果iPod nano拆解
解码芯片,三星的。

存储芯片,还是三星内存

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我