Apple也玩无线:苹果iPhone手机原装蓝牙耳机亮相

分类:iOS
2007-11-30 10:15

评论(0)
阅读(11589)

Tags: ,
苹果手机的原装蓝牙耳机,一直对它的音质有耳闻,千快的手机耳机音质很一般。 但是当你拿到这个东西的时候你会被完全的折服。只能说一句话苹果你太经典了,一个手机蓝牙耳机做得这么简洁,iPhone的绝配!因为出自一家,所以与iPhone手机的配合完全的完美。 一切都是这么的自然。关于指示灯,一样是看不出有灯 只有它工作的时候才会找到它。关于按钮,一样很隐蔽,在苹果蓝牙耳机的最上方,废话不说下面是苹果iPhone手机原装蓝牙耳机照片。
苹果iPhone手机原装蓝牙耳机亮相
苹果iPhone手机原装蓝牙耳机亮相
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我