Mac技巧之解决苹果电脑外接显示器色彩问题的一个教程

分类:Mac
2022-2-20 14:12

评论(0)
阅读(7840)

Tags:
苹果电脑外接显示器时,有时候会发现外接屏幕上颜色很怪很不准。今天看到超长截屏软件 Xnip 的开发者写了一篇博客:《Mac 外接显示器色彩问题》,给出了一套解决教程。

感兴趣的话,直接点链接去读原文吧 https://zhangzi.life/articles/1605255382000

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我