Mac技巧之苹果电脑下载各大视频网站和电视台节目视频的免费软件:硕鼠 for Mac

分类:Mac
2016-3-26 01:11

评论(0)
阅读(7541)

Tags: ,
前几天在 Twitter 上看到 @mac9527 分享了个苹果电脑下载各大视频网站和电视台节目视频的免费软件:硕鼠 for Mac,使用简单,而且支持的视频网站也还算全。把视频的网页地址粘进顶部文本框,点击「开始」就能自动解析出视频文件地址然后一键下载。对于国内视频网站把一个长视频分成几个短视频的情况,硕鼠还能自动合并出完整视频来。

苹果电脑下载各大视频网站和电视台节目视频的免费软件:硕鼠 for Mac

硕鼠 for Mac 下载地址 http://download.flvcd.com,用它主站的网页版也行,支持的视频网站和电视台更多。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我