Mac技巧之哔哩哔哩推出了 Bilibili for Mac 客户端

分类:Mac
2022-5-29 12:20

评论(0)
阅读(1484)

Tags:
Bilibili 推出了 Mac 客户端,下载地址 https://app.bilibili.com/

用了一下,感觉该有的功能都有,但也没发现什么比用浏览器刷 Bilibili 好很多的地方。实在要拿出个优点的话,看订阅列表时,视频按矩阵排列,比在浏览器里显示效率高(这实在是强行找优点了)。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我