Apple新闻之苹果将在俄勒冈州新建一座大型数据中心

分类:苹果新闻
2012-2-23 20:37

评论(0)
阅读(3715)

Tags: ,
    随着 iCloud、iTunes Match 介绍 等云服务的陆续推出,加上不断刷新下载量记录的 App Store,苹果对数据中心的需求变得越来越大。在北卡罗来纳州耗资十亿美元建成一座大型数据中心后,苹果公司近日又确认购买了美国俄勒冈州 Prineville 市 Crook 郡的一块 160 英亩(约合 65 公顷)的土地。苹果公司新闻发言人 Kristin Huguet 已经确认这里将新建一座绿色环保型数据中心。

    目前苹果在纽瓦克有一座的数据中心,去年新在北卡罗来纳州建成那座数据中心,面积是前者的 5 倍。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我