Studio Display,历史的轮回

分类:苹果杂谈
2023-1-8 23:29

评论(0)
阅读(1477)

Tags:
苹果公司 1998 年发布了一款叫 Studio Display 的液晶显示器,经过了 2004 年的 Cinema Display → 2011 年的 Thunderbolt Display → 2019 年的 Pro Display XDR …… 2022 年,苹果公司又发布了一款叫 Studio Display 的液晶显示器

苹果 Studio Display

苹果 Studio Display

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我