Apple新闻之苹果教育商店修改了网址和身份检查机制

分类:苹果新闻
2022-1-22 22:34

评论(0)
阅读(9337)

Tags:
苹果一直有个教育优惠制度,大学老师和学生可以用较低价格买到苹果设备。本周,苹果教育商店有了两个改变:

1. 以前苹果只是抽查消费者是不是大学生或者教师;现在变成所有消费者都要通过 UNiDAYS 核实学生或教职员工身份才行

2. 苹果中国官网的教育商店网址,也从 www.apple.com.cn/cn-k12/store 变成了 www.apple.com.cn/cn-edu/store,但你输入旧网址也没关系,苹果官网会自动跳转到新网址

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我