Apple Pencil 的一个设计细节

分类:苹果杂谈
2016-8-26 23:26

评论(1)
阅读(5466)

Tags: ,
此前看到 @lexrus 的一条 Tweet:

Apple Pencil 的一个小细节,不知道是不是每一支都这样:在平整的桌面上轻轻滚动,停下来的时候 Pencil 的钢印在上面。

Apple Pencil

试了试,还真是这样,应该是做了配重。另外,我想,这样能防止 Apple Pencil 一直滚动下去,避免跌落或者滚远的尴尬。

附,苹果中国官网的 Apple Pencil 介绍 http://www.apple.com/cn/apple-pencil/

游客
2016-8-29 16:13
有没有可能是Pencil这一边因为刻了字,所以重量比没刻字的那边轻
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我