Apple新闻之苹果推出《王者荣耀》主题 Apple Pay 交通卡面

分类:苹果新闻
2022-11-4 11:04

评论(0)
阅读(1111)

Tags:
即⽇起⾄ 11 ⽉ 30 ⽇,苹果 iPhone 和 Apple Watch ⽤户可以通过北京⼀卡通或上海公交卡 App 免费下载「王者荣耀七周年」⼿机电⼦交通卡主题卡⾯,有「很⾼兴遇⻅你」「⻤⾕⼦·五⾕丰年」2 个主题可选。

虽然卡⾯只适⽤于北京和上海发⾏的⼿机交通卡,但这两种交通卡可以刷全国的公交和地铁(但可能无法享受本地交通卡的某些优惠,比如两段公交联程折扣),非京沪用户实在想要王者荣耀皮肤也可以办卡。

苹果推出《王者荣耀》主题 Apple Pay 交通卡面

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我