Apple新闻之苹果开始公测网页版 Apple Music,浏览器里直接听音乐

分类:苹果新闻
2019-9-6 12:17

评论(0)
阅读(463)

Tags:
以前,想在电脑上听 Apple Music 的话必须开 iTunes …… 一个很多用户都不喜欢的软件😓。现在苹果开始公测网页版 Apple Music,访问 https://beta.music.apple.com/cn/browse 就能在浏览器里听音乐了。

我试了一下,只能登录不能注册。曲库、广播、浏览、搜索、为你推荐等其它功能到都还算全,而且支持深色模式。尤其适合我这种「喜欢在浏览器里完成一切」的人。

题外话,来新加坡以后,我现在最常用的听歌网站/软件,是 Youtube😓


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我