Mac技巧之更方便的在多个软件/窗口之间中转文件:Dropover

分类:Mac
2024-3-18 10:21

评论(0)
阅读(636)

Tags:
苹果电脑 macOS 上,在多个软件和窗口之间拖拽文件,传统方法是打开要拖出和拖入文件的俩软件窗口,然后鼠标选择文件、拖拽 …… 还是有点儿麻烦。尤其是你喜欢全屏显示软件 + 用 macOS 自带的前台调度管理窗口时,一边按住鼠标不松手,另一边还得切换窗口。可以试试 Dropover 这款软件,还是把文件从 A 地拖到 B 地:在 A 地选中文件后晃一晃,就能自动弹出「寄存窗口」,把文件扔到寄存窗口里 → 打开 B,从寄存窗口里把文件拖出来。搞定。

这有个演示视频


Dropover 官网下载 https://dropoverapp.com/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我