Mac技巧之苹果电脑切到深色模式后,让某些软件窗口仍然按浅色模式显示:Gray

分类:Mac
2018-11-14 00:46

评论(0)
阅读(3136)

Tags:
苹果电脑升级到 macOS Mojave 系统后,一个重要的新功能就是有了深色模式。 如果你想让系统和其它软件都变成深色模式,但指定几个软件仍然用浅色模式显示,可以试试这个开源免费的小软件:Gray。

果然是开源软件,界面简单粗暴,顶部切换系统深色/浅色模式,下面列出你 Mac 上安装的所有软件。点一下就能切换对应软件的显示模式,对应软件会自动退出,得手动重启。装了太多软件的话也可以用搜索框快速寻找。

Gray 下载 https://github.com/zenangst/Gray


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我