Mac技巧之苹果电脑上更方便的复制链接上的文字,而不会点开链接的技巧

分类:Mac
2023-7-19 17:58

评论(0)
阅读(3023)

Tags:
如果想复制一段带链接的文字,一不留神就把链接点开了,郁闷。

其实,苹果电脑 macOS 系统上,你可以按住 option 键再鼠标选择链接上的文字,就和选择普通文字一样,不会点开链接了。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我