Mac技巧之苹果电脑 macOS 上很赞的浏览器:Arc

分类:Mac
2023-8-6 12:04

评论(0)
阅读(3050)

Tags: ,
其实过去的很长一段时间都在 Twitter 和微信朋友圈看到有靠谱的人夸 Arc 这款新浏览器,前几天 Arc 终于发布了正式版,我也下载使用了 …… 好用!立刻换掉 Chrome、Safari、Edge 吧。

小众软件有篇很详细的 Arc 浏览器介绍,大家直接去那里看吧(我懒)Arc 浏览器正式版发布,只用了1小时,青小蛙就决定换浏览器了


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我