Mac技巧之在苹果电脑屏幕顶部菜单栏显示今天上班时间进度条和已经赚了多少工资:钱条

分类:Mac
2023-2-17 22:33

评论(0)
阅读(1429)

Tags: ,
这是个很无聊但又很有意思的软件,设置好月薪、上下班时间、午休时间,就能在 Mac 屏幕顶部菜单栏显示一个进度条,随时查看今天的上班时间已经过了多少 & 还剩多少小时,顺便显示今天你已经赚了多少工资。

钱条 - 上班的进度条

钱条下载地址 https://github.com/Lakr233/MoneyProgress

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我