Mac技巧之让苹果电脑屏幕四周显示跑马灯效果的彩带:屏幕跑马灯

分类:Mac
2024-7-1 23:45

评论(0)
阅读(734)

Tags: ,
前几天看到有人分享这个叫「屏幕跑马灯」的 macOS App,能让苹果电脑屏幕四周显示各种 RGB 光效,找到了 PC DIY 圈玩机箱灯效的感觉。光圈的颜色、速度等参数都可调,支持多显示器。

屏幕跑马灯 在苹果 Mac App Store 应用商店的下载地址 https://apps.apple.com/app/id6473619527?mt=12

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我