Mac技巧之苹果电脑上高亮凸显当前活动窗口、淡化屏幕其它区域以保持注意力:Focus

分类:Mac
2020-9-20 00:04

评论(0)
阅读(14538)

Tags:
如果你屏幕上开了很多软件窗口,又不想分散注意力的话,可以试试这个苹果电脑 macOS 软件:Focus(这名字起的好)。高亮凸显当前活动窗口、淡化屏幕其它区域,让你保持注意力在工作上。支持深色模式,可以自定义淡化区域的遮罩颜色。

Mac技巧之苹果电脑上高亮凸显当前活动窗口、淡化屏幕其它区域以保持注意力:Focus

Focus 在苹果 Mac App Store 应用商店的下载地址 https://apps.apple.com/cn/app/focus-highlight-front-window/id1135218256?mt=12

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我