Apple新闻之苹果调整笔记本电脑产品线:砍掉 MacBook 和不带 Touch Bar 的 MacBook Pro,Air 升级

分类:苹果新闻
2019-7-10 11:03

评论(0)
阅读(3106)

Tags: ,
苹果这次对笔记本电脑产品线做了大调整:

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我