Apple新闻之苹果 MB869LL/A 短版有线键盘停产

分类:苹果新闻
2010-12-9 08:21

评论(0)
阅读(4337)

Tags:
    苹果最近停产了不带数字区的 MB869LL/A 短版有线键盘,目前消费者可以买到的有 带数字区的长版有线键盘不带数字区的短版蓝牙无线键盘
苹果MB869LL/A 短版有线键盘

    苹果 MB869LL/A 键盘最早于 2009 年随 iMac 发布,键位、手感和在售的短版无线键盘一样,只是没有电池仓(代之以 USB 接口)。
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我