Jony Ive 都胖成这样了

分类:苹果杂谈
2019-6-12 10:22

评论(2)
阅读(3275)

Tags:
这几次的苹果发布会,都看不到 Jony Ive 在「小白屋」的露面视频了。前几天看到一段短视频,Jony Ive 在和 Tim Cook 一起看他的新作品:新款 Mac Pro。重点是:他都胖成这样了
Guest
2019-6-13 01:08
和雷神一样「肥宅化」了,还有一个视频中用嘴咬开眼睛腿的动作也特别瞩目。。
超级老洋
2019-6-14 14:19
还是基老CEO重视健康和身材管理
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我