B 站出的漫画阅读平台 App:哔哩哔哩漫画

分类:iOS
2018-11-16 21:25

评论(0)
阅读(2658)

Tags: , ,
哔哩哔哩漫画,看名字就行了不用多说了对吧。Bilibili 推出的正版漫画阅读平台,该有的功能都有,界面好像和其它漫画 App 也差不多。

哔哩哔哩漫画

哔哩哔哩漫画在苹果 App Store 应用商店的下载地址 https://itunes.apple.com/cn/app/id1426252715?mt=8


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我