Apple新闻之苹果推出「Apple Music 唱歌」服务,随时唱卡拉OK

分类:苹果新闻
2022-12-15 10:38

评论(0)
阅读(974)

Tags:
苹果官网上周宣布了苹果将在 iOS 16.2 系统里推出「Apple Music 唱歌」服务,相当于 Apple Music 有了卡拉 OK 模式,用户可以调节人声与原唱比例,还可以和朋友对唱。

昨天,iOS 16.2 系统更新正式开始推送,大家可以唱起来了。

详细介绍可以点击上一段里的链接去看苹果官网新闻稿,另外我找到了一段 B 站试用视频 实唱『Apple Music Sing』|iOS 16.2 更新了啥

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我