Apple新闻之苹果官网向开发者开设了山寨 App 投诉页面

分类:苹果新闻
2012-9-4 00:54

评论(0)
阅读(3843)

Tags:
苹果官网昨天新开设了一个投诉页面,如果开发者发现自己的 App 被山寨,可以在此投诉抄袭者的侵权行为。苹果将让双方开发者邮件沟通,App Store 的法务团队也可以参与处理。

苹果官网山寨 App 投诉页面

一位叫 Benjamin Mayo 的开发者在博客里说苹果已经开始在 App Store 审核过程中加大对侵权者的打击了,看起来很像某些知名软件、容易误导消费者的 App 直接被拒绝上架。

译自 9to5mac


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我