Apple 运动里的「舞蹈」图标可能是来自约翰·屈伏塔的舞姿

分类:苹果杂谈
2018-6-14 21:36

评论(0)
阅读(2554)

Tags:
Twitter 上看到 @nAODI 的一条 tweet:Apple 运动里的「舞蹈」图标看起来是致敬了我相当钟意的约翰·屈伏塔。#冷知识

Apple 运动里的「舞蹈」图标可能是来自约翰·屈伏塔的舞姿

嗯,的确很像。BTW,转载已获得原 tweet 作者同意。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我