Apple新闻之苹果联合创始人沃兹尼亚克轻度中风

分类:苹果新闻
2023-11-10 19:51

评论(0)
阅读(1738)

Tags:
看到 BBC 的新闻:苹果联合创始人沃兹尼亚克(Steve Wozniak)在墨西哥准备出席世界商业论坛时出现眩晕,到医院做核磁共振检查发现他遭遇了轻度中风。沃兹目前已经出院,正返回美国家中养病。

沃兹今年 73 岁了,1976 年他和乔布斯一起创办了苹果公司,他主要负责技术,最著名的作品要算 Apple I 和 Apple II 电脑。祝这个好人长寿。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我