Apple新闻之苹果中国官方网站换域名了

分类:苹果新闻
2019-12-18 00:00

评论(1)
阅读(4123)

Tags: , ,
很久很久以前,苹果中国官方网站的域名是 apple.com.cn。后来换成了 apple.com/cn。前几天发现,苹果官网的域名又换回去了,现在的域名是 https://www.apple.com.cn/cn/。如果你在浏览器输入旧域名 apple.com/cn,会自动跳转到新域名。

已经是 .com.cn 了,为什么后面还要加一个 /cn?莫非以后会有 .com.cn/hk 甚至 .com.cn/tw

中国香港
2019-12-19 21:59
你知道的太多了。。。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我