Apple新闻之苹果中国官网推出跨年活动,最高优惠 1000 元

分类:苹果新闻
2022-12-27 15:59

评论(0)
阅读(991)

Tags:
苹果中国官网上线了跨年福利:2022年12月30日至2023年1月2日,参加跨年活动购买指定产品最高可省1000元。具体机型和优惠金额如下:

苹果中国官网推出跨年活动,最高优惠 1000 元

去看看吧 https://www.apple.com.cn/store


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我