Tim Cook 在俄亥俄州立大学发表演讲的中文字幕版视频

分类:苹果杂谈
2020-5-8 01:22

评论(2)
阅读(2682)

Tags:
Tim Cook 似乎每年都会在一所大学做演讲,去年是斯坦福,今年是俄亥俄周立大学。我看了一下这次演讲的内容,除了加入了一些和新冠肺炎疫情相关的东西以外,整体挺平淡的fear。中文字幕版视频如下:

嫌上面这个播放窗口太小的话,也可以点击链接直接去 Bilibili 看 https://www.bilibili.com/video/BV1Ez4y1R7S7/

guest
2020-5-9 21:32
感谢分享这个视频!这个视频对我适逢其时!
超级老洋
2020-5-11 17:20
还是以前教主的演讲,直达人内心深处
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我