Apple新闻之苹果开发者可以在不同国家的 App Store 应用商店给 App 制定不同的价格了

分类:苹果新闻
2023-3-12 19:16

评论(0)
阅读(1003)

Tags:
苹果官网开发者频道发布了新闻,App Store 的定价机制升级。其中比较重要的一条是「增强全球定价机制」,大意是苹果开发者可以在不同国家的 App Store 应用商店给 App 制定不同的价格了 …… 比如,同一个 App 在中国卖 1 人民币,在美国卖 99 美元(例子夸张了些)。

详细介绍看苹果官网吧 https://developer.apple.com/cn/news/?id=dbrszv62

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我