Apple新闻之苹果将在中国设立首个设计开发加速器

分类:苹果新闻
2019-6-8 00:27

评论(0)
阅读(947)

Tags: ,
苹果中国官网发出了这则新闻:Apple 宣布在中国设立首个设计开发加速器

「加速器」这词翻译的

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我