Apple新闻之苹果官方网站发布乔布斯追悼会视频,附在线观看页面

分类:苹果新闻
2011-10-24 11:08

评论(0)
阅读(6442)

Tags:
    苹果官网今天发布了本月 19 日在加州 Cupertino 市苹果公司总部举行的乔布斯追悼会视频,您可以到 http://events.apple.com.edgesuite.net/10oiuhfvojb23/event/index.html 在线观看。如果找到视频下载地址,我会更新这篇博客。
乔布斯追悼会视频截图

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我