MAC使用技巧之:Safari浏览器启动后,直接打开上次关闭的标签页的方法

分类:Mac
2008-2-14 20:57

评论(0)
阅读(12646)

Tags: ,
苹果电脑自带的Safari浏览器有时意外退出了,再启动时以前打开的网页还要重新一一输入网址,非常麻烦。下面介绍一种Safari浏览器启动后,直接打开上次关闭的标签页的方法

历史--->重新打开上次关闭的窗口/重新打开上次会话中的所有窗口

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我