Apple新闻之苹果再次发布27寸iMac电脑显示固件升级,解决屏幕闪烁问题

分类:苹果新闻
2010-2-7 00:22

评论(0)
阅读(5824)

Tags: , ,
    去年12月曾说过《苹果发布27寸iMac显卡固件升级,解决屏幕闪烁问题》,但仍有苹果电脑用户反应27寸iMac存在偏黄和屏幕闪烁现象。为此苹果发布了第二个27寸iMac电脑显示系统固件升级包,新补丁旨在解决屏幕闪烁Bug。下载地址如下
    27寸iMac显示固件升级包下载地址……http://support.apple.com/kb/DL998
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我