MacBook Air 的电池和键盘可以分开单独更换了

分类:Mac
2018-11-8 17:08

评论(0)
阅读(3088)

Tags: ,
以前,MacBook 和 MacBook Pro 的键盘和电池是连在一起的,其中一个坏掉就整个换掉(通常是那个不靠谱的键盘坏掉,顺便换电池)。

今天看 MacRumors 的报道,新款 MacBook Air 已经把电池和键盘分开了。

环保的一大步,羊毛党的一大坑。

题外话,那晚上看发布会直播时,最热烈的欢呼声来自苹果说“机身铝合金全部来自回收再利用的材料”时 …… 加(白左)州人民的境界fear


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我